Şiraz ve Şehzade


Ünlü bilge, düşünür, alim Sadi-i Şirazi ve onun genç öğrencisi Musâb etrafında biçimlenen bir novella... Dönem, miladi on üçüncü yüzyıl. Şiraz şehrini de içine alan bölgeyi Salgurlular yönetiyor. Serüven, günümüzde yaşayan bir gencin bir harabede saklı tarihi defteri bulmasıyla başlıyor.