Şiraz ve Şehzade

Ünlü bilge, düşünür, alim Sadi-i Şirazi ve onun genç öğrencisi Musâb etrafında biçimlenen bir roman... Dönem, miladi on üçüncü yüzyıl. Şiraz şehrini de içine alan bölgeyi Salgurlular yönetiyor, Büyük Selçuklu Devleti’nin müsaadesiyle kurulmuş bir Türk devleti. Serüven, günümüzde yaşayan bir gencin bir harabede saklı tarihi defteri bulmasıyla başlıyor. Musâb’ın hatıra defteridir bu. Heyecan verici olmasının yanı sıra ibret ve bilgelik dolu serüvenleri Musâb anlatıyor. Kitapta Moğol ve Haçlı saldırıları, Batıni fitnesi, ilginç seyahatler, birer tatlı nağme gibi araya girip kitaba hikmet ve edep çeşnisi katan ibretli hikayeler birbirini izliyor.