Ömer Sevinçgül

Yazar olmaya on beş yaşında karar verdi. Lise ve üniversite yıllarında yazmaya devam etti. Evvela özel bir kurumda editör. Sonra kamuda yüksek mühendis. 

Dokuz senenin ardından istifa ve yeni bir aşama. Kültür, sanat, yayın temalı kurumlar kurdu ve yönetti. Moral Kültür Merkezi, Radyo Aktif, Adı Yok Dergisi, Taksim Ofisi, Carpe Diem Kitap.

Medyada sanat ve felsefe sohbetleri. Yurt içinde ve dışında seminerler. Gençlik projelerinde danışmanlık. 

İmza günleri, okul etkinlikleri birbirini izledi. Yapıp ettiklerinin özünde daima ‘yazarlık tutkusu’ vardı. 

Yirmi sekiz kitap yazdı. Eserleri dokuz dilde yayınlandı. 'Kalbiyle yazan kalbe yazar' diyor ve ‘taze ruhlara’ yazıyor.


Türkçe Kitapları


İngilizceye 
çevrilip yayınlanan kitapları


Arnavutçaya 
tercüme edilip yayınlanan kitapları
Boşnakça, Özbekçe ve Kazakçaya
tercüme edilip yayınlanan kitapları
'Kültür Bakanlığı'mız tercüme desteği verdi.