albanianÖmer Sevinçgül

Lindur në vitin 1958 në Elbistan të Turqisë. Në bankat e shkollës së mesme vendosi për t’u bërë shkrimtar. Duke se librat e tij i drejtohen rinisë, njihet si “shkrimtari i librave për të rinj”. Esetë dhe tregimet e tij janë bërë pjesë e shumë revistave letrare. Po ashtu, ai ka realizuar edhe emisione televizive lidhur me artin, letërsinë dhe filozofinë. Ka dhënë seminare për të rinjtë në Turqi dhe jashtë saj. Për dhjetë vite me radhë ka punuar edhe në një institucion publik si inxhinier. Në vitin 1996 themeloi “Qendrën Kulturore Moderne”. Bashkë me disa nxënës të shkollës së mesme dhe studentë nxori revistën “Pa emër”  (Adı Yok). Në vitin 2005 themeloi shtëpinë botuese “Carpe Diem”. Ai ka dhënë një kontribut të çmuar në përgatitjen e kuadrove të rinj. Librat e tij janë përkthyer në gjuhën angleze, shqipe, boshnjake, arabe dhe gjermane.   

 

Librat e botur në gjuhën turke

 


 

Libra të botuar në gjuhën angleze

 

There is One Who Loves You

 

Libra të botuar në gjuhën arabe

 

 

Libra të botuar në gjuhën gjermane

 

 

Në gjuhën boshnjake, uzbekisht, kazake

 

 

Në gjuhën shqipe

 


Libra të botuar në gjuhën soraniBiografia turke


Ömer Sevinçgül, yazar olmaya on beş yaşında karar verdi. Lise ve üniversite yıllarında yazmaya devam etti. Evvela özel bir kurumda editör. Sonra kamuda yüksek mühendis. 

Dokuz senenin ardından istifa ve yeni bir aşama. Kültür, sanat, yayın temalı kurumlar kurdu ve yönetti. Moral Kültür Merkezi, Radyo Aktif, Adı Yok Dergisi, Taksim Ofisi, Carpe Diem Kitap.

Medyada sanat ve felsefe sohbetleri. Yurt içinde ve dışında seminerler. Gençlik projelerinde danışmanlık. 

İmza günleri, okul etkinlikleri birbirini izledi. Yapıp ettiklerinin özünde daima ‘yazarlık tutkusu’ vardı. 

Roman ve novella türlerinde yirmi sekiz kitap yazdı. Eserleri dokuz dilde yayınlandı. 'Kalbiyle yazan kalbe yazar' diyor ve ‘taze ruhlara’ yazıyor.


Biografia në anglisht


Omer Sevincgul decided to become a writer at the age of fifteen. He continued his passion for writing throughout high school and university. First he was an editor at a private institution, followed by a career in  engineering at a public institution. 

After his resignation in nineteen ninety-six he decided to embark on a new chapter in his life focused on culture, art, and publishing. He founded and managed various different institutions such as Morale Cultural Center, Adı Yok Magazine, Radio Active, and Taksim Office. 

Within these institutions, he focused on working closely together with young and talented individuals. He has led art and philosophy conversations in the media,  seminars both at home and abroad, and consulted in both national and international youth projects. Most recently, he has focused his efforts on an original pioneering initiative: Carpe Diem Books. 

Signing days and school activities followed one another, but the core of what he’s done has always been surrounded the motto of a “passion for writing".

He has written 28 books in the novella genre, with his works translated and published in 9 languages. “He who writes with his heart writes to the heart” he says and therefore he writes to 'fresh souls'.